81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Historie

Selskabet German High Street Properties A/S investerer udelukkende i velbeliggende strøgejendomme i større tyske byer. Ejendommene skal opfylde en række kriterier for at være kvalificerede til at indgå i projektet, og ejendomsporteføljen skal som helhed opfylde en række kvalitets- og spredningskriterier.

Beliggende på hovedstrøg

Ejendommene i German High Street Properties-porteføljen ligger på hovedstrøget eller i det bedste handelsområde i tyske byer med mindst 50.000 indbyggere. Ejendommene er primært beliggende i byer med stærk økonomi og demografi.

Krav til kvalitet og risikospredning

Den samlede portefølje opfylder en række krav til kvalitet og risikospredning. Blandt de væsentligste krav kan nævnes, at mindst 80% af porteføljens lejeindtægt stammer fra byer med mindst 80.000 indbyggere. 100% af lejeindtægten stammer fra ejendomme i byer i det tidligere Vesttyskland.