81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

217 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen her Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse ogdirektion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2021. Herunder fremlæggelse vederlagsrapport tiltil vejledende afstemning. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring afvedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt. Download tilmeldingsblanket Download bilag til...

216 – Årsrapport 2020

Læs hele meddelelsen her Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2020. Årets resultat før skat udgør EUR -7,6 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, taget omstændighederne i betragtning. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 1,9 mio. i 2020 mod EUR 2,9 mio. i 2019, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 30. november 2020. Koncernens omsætning i 2020 udgjorde EUR 5,9 mio. og EUR 6,5 mio. i 2019. Der har været en negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 9,5 mio. i 2020. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2020. Ledelsen forventer for regnskabsåret 2021 et resultat før værdiregulering og skat på EUR 1,6 – 2,1 mio. Der afholdes generalforsamling den 29. april 2021. Download Årsrapport for...

215 – Værdiregulering af ejendomme

Værdiregulering af ejendomme og resultatforventninger Ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH har vurderet GHSP- koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 100 mio., hvilket giver en positiv værdiregulering på EUR 3 mio. i årsregnskabet 2020 i forhold til 3. kvartalsregnskab 2020. Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2019: Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    109,5 mio. pr. 31.12.2019 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 31.3.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.6.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.9.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    100,0 mio. pr. 31.12.2020 Årsagen til stigningen fra 3. kvartal er, at selskabet nu har en mere præcis vurdering af lejesituationen end den vurdering der var gældende pr. 30.9.2020. Den svenske ejendom har et stabilt cash flow og der er ingen ændringer af forudsætningerne for det fremtidige cash flow, hvorfor der ikke er nogen værdiregulering af den svenske ejendom. Der vil dog være en mindre negativ valutakursregulering i forhold til 31.12.2019. Selskabet har i 3. kvartalsregnskabet udmeldt et resultat før værdireguleringer og skat i intervallet EUR 1,6 – 1,9 mio. for regnskabsåret 2020. Selskabet forventer at resultat ligger i den høje ende af intervallet. Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2020 den 31. marts 2021. Læs hele meddelelsen...

214- Selskabsmeddelelse – ophør af market maker aftale

German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 31. december 2020 har opsagt sin market maker aftale med Jyske Bank A/S. Efter evaluering af effekten af market maker aftalen, der blev indgået med virkning fra 1. juli 2020 jfr. børsmeddelelse nr. 210 med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier, har selskabet konkluderet, at der ikke er væsentlig positiv effekt heraf. Market maker aftalen har således ikke skabt væsentlig større likviditet i aktien eller interesse for selskabet og aktien. Download hele...

213 – Finanskalender 2021

18. marts 2021 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2021 – Årsrapport 2020. 31. marts 2021 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 29. april 2021 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2021. 31. august 2021 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2021. 30. november 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

212 – Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsrapport 1. januar – 30. september 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2020 udgjorde T.EUR 1.330. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,5% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.207. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900. Download hele meddelelsen Download...

211 – Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2020

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2020 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2020 udgjorde T.EUR 666. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,3% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.438. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.000 – 1.800. Download Halvårsrapport Download fondsbørsmeddelelse (åbner i...

210 – Indgåelse af market maker aftale

Selskabsmeddelelse – indgåelse af market maker aftale German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 1. juli 2020 har indgået en market maker aftale med Jyske Bank A/S med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier.  Det er bestyrelsens håb, at indgåelse af en market maker aftale kan skabe større interesse for selskabet og for aktien. Effekten af market maker aftalen vil løbende blive evalueret. Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon 8110 0800. Download meddelelsen her (åbner i...

209 – kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020

Første kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2020 udgjorde T.EUR 104. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. Covid-19 effekt på 1. kvartal 2020 og budget henvises til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 og børsmeddelelse 208 Fortsat stærk soliditet på 51,9% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.567. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.000 – 1.800. Download kvartalsregnskab (åbner i...

208 – Resultatudmelding for 1. kvartal 2020, værdiregulering af ejendomme samt resultatforventninger for hele 2020

Selskabets resultat før værdiregulering og skat i forventes i 1. kvartal 2020 at blive EUR 0,1 mio og resultatet før værdiregulering og skat i 1. kvartal 2020 har ikke i nævneværdig grad være påvirket af Covid- 19. Resultatet for 1. kvartal er negativt påvirket af en engangsomkostning til indfrielse af renteswap på EUR -0,5 mio. Selskabet forventer et resultat for hele 2020 før værdiregulering og skat i intervallet EUR 1,0 – 1,8 mio. Dette er noget mindre end i 2019, som var positivt påvirket af en engangsindtægt (TEUR 250) og skyldes herudover at huslejen for 2020 forventes at være lavere end i 2019 som følge af COVID-19, samt førnævnte engangseffekt på EUR -0,5 mio. ved indfrielse af renteswap i 2020. Værdiregulering af ejendomme: Bestyrelsen har besluttet at nedskrive de tyske ejendomme med EUR 12,5 mio. baseret på følgende Manglende betalingsevne/vilje i april og maj fra en række af lejerne samt at 3 af selskabets større lejere er i rekonstruktion. Drøftelser med ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH som har vurderet selskabets ejendomme pr. 31.12.2019 som forventer at Covid-19 fremadrettet vil påvirke udlejningsniveauer negativt samt at investorer vil kræve større risikopræmie ved køb af investeringsejendomme, og dermed et nedadgående prispres på ejendomsværdierne.De tyske ejendomme er forholdsvis hårdt ramt, da 78% af selskabets husleje kommer fra restauration og detailvirksomheder som er nogle af de virksomheder der er hårdest ramt af Covid-19 nedlukningen. De svenske ejendomme har primært offentlige lejere, hvorfor der ikke er grundlag for at ændre vurderingen af den svenske ejendom. Selskabet offentliggør kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020 den 29. maj 2020. Læs hele meddelelsen her (åbner i...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres