81 100 800 info@germanhighstreet.dk

Fondsbørsmeddelelser

Læs de seneste fondsbørsmeddelelser

221 – Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021

Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2021. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2021 udgjorde T.EUR 1.772. Resultatet anses for tilfredsstillende. Selskabet opskrev tyske ejendomme med T.EUR 500 i første 1. kvartal og yderligere T.EUR 500 i 2. kvartal. I 3. kvartal nedskrives de tyske ejendomme med T.EUR 1.000. Dermed er tyske ejendomme opskrevet med T.EUR 0 siden 1. januar 2021. På baggrund af 2 mæglervurderinger er den svenske ejendom opskrevet med T.EUR 361. Selskabet oplever et faldende huslejeniveau i forbindelse med indgåelse af nye lejekontrakter. Fortsat god soliditet på 54,4% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.939. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i intervallet T.EUR 1.900 – 2.400 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Læs hele meddelelsen her Download...

220 – Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2021

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2021. • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2021 udgjorde T.EUR 1.056. Resultatet anses for tilfredsstillende. • Positiv værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 1,0 mio. og uændret værdi af den svenske ejendom. • Fortsat god soliditet på 54,2% og tilfredsstillende likvide reserver på T.EUR 4.724. • Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i den høje ende af intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf) Download halvårsrapport for 1. halvår...

219 – Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021 Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2021. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2021 udgjorde T.EUR 616. Resultatet anses for tilfredsstillende. Positiv værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 0,5 mio og ingen regulering af svensk ejendom. Fortsat betryggende soliditet på 54,2% og likvide reserver på TEUR 4.404. Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2021 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 2.100. Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene. Læs hele meddelsen her (åbner i pdf) Download...

218 – Referat af ordinær generalforsamling

German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2021, kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottelund. På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning. Årsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion. Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2020 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2026, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2026. Selskabets vedtægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret. Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen. Download meddelelsen her (åbner i pdf) Download referat af generalforsamlingen (åbner i...

217 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen her Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes Torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00 på Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. Dagsorden Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse ogdirektion. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2021. Herunder fremlæggelse vederlagsrapport tiltil vejledende afstemning. Valg af revisorer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring afvedtægterne i forbindelse hermed. Bemyndigelse til dirigenten. Eventuelt. Download tilmeldingsblanket Download bilag til...

216 – Årsrapport 2020

Læs hele meddelelsen her Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2020. Årets resultat før skat udgør EUR -7,6 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, taget omstændighederne i betragtning. Koncernens resultat før værdireguleringer og skat ud­gjorde EUR 1,9 mio. i 2020 mod EUR 2,9 mio. i 2019, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 30. november 2020. Koncernens omsætning i 2020 udgjorde EUR 5,9 mio. og EUR 6,5 mio. i 2019. Der har været en negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 9,5 mio. i 2020. Ejendommene er vurderet til dagsværdi pr. 31. december 2020. Ledelsen forventer for regnskabsåret 2021 et resultat før værdiregulering og skat på EUR 1,6 – 2,1 mio. Der afholdes generalforsamling den 29. april 2021. Download Årsrapport for 2020 Download resumé på...

215 – Værdiregulering af ejendomme

Værdiregulering af ejendomme og resultatforventninger Ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH har vurderet GHSP- koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 100 mio., hvilket giver en positiv værdiregulering på EUR 3 mio. i årsregnskabet 2020 i forhold til 3. kvartalsregnskab 2020. Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2019: Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    109,5 mio. pr. 31.12.2019 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 31.3.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.6.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.9.2020 Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    100,0 mio. pr. 31.12.2020 Årsagen til stigningen fra 3. kvartal er, at selskabet nu har en mere præcis vurdering af lejesituationen end den vurdering der var gældende pr. 30.9.2020. Den svenske ejendom har et stabilt cash flow og der er ingen ændringer af forudsætningerne for det fremtidige cash flow, hvorfor der ikke er nogen værdiregulering af den svenske ejendom. Der vil dog være en mindre negativ valutakursregulering i forhold til 31.12.2019. Selskabet har i 3. kvartalsregnskabet udmeldt et resultat før værdireguleringer og skat i intervallet EUR 1,6 – 1,9 mio. for regnskabsåret 2020. Selskabet forventer at resultat ligger i den høje ende af intervallet. Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2020 den 31. marts 2021. Læs hele meddelelsen...

214- Selskabsmeddelelse – ophør af market maker aftale

German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 31. december 2020 har opsagt sin market maker aftale med Jyske Bank A/S. Efter evaluering af effekten af market maker aftalen, der blev indgået med virkning fra 1. juli 2020 jfr. børsmeddelelse nr. 210 med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier, har selskabet konkluderet, at der ikke er væsentlig positiv effekt heraf. Market maker aftalen har således ikke skabt væsentlig større likviditet i aktien eller interesse for selskabet og aktien. Download hele...

213 – Finanskalender 2021

18. marts 2021 – Seneste rettidige indlevering af forslag til afstemning på selskabets ordinære generalforsamling. 31. marts 2021 – Årsrapport 2020. 31. marts 2021 – Forventet dato for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 29. april 2021 – Afholdelse af ordinær generalforsamling. 31. maj 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2021. 31. august 2021 – Halvårsrapport/regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. juni 2021. 30. november 2021 – Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar – 30. september...

212 – Kvartalsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsrapport 1. januar – 30. september 2020. Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. september 2020 udgjorde T.EUR 1.330. Resultatet anses for tilfredsstillende. Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding. Fortsat god soliditet på 52,5% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 4.207. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.600 – 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.300 – 1.900. Download hele meddelelsen Download...

Klik her for at læse alle meddelelser

Se alle
Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres