81 100 800 info@germanhighstreet.dk

225 – Referat af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling den 29. april 2022

German High Street Properties A/S afholdt ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2022, kl. 10.00 på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby

På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger:

  • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
  • Årsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
  • Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2021 blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar og vederlagsrapport blev godkendt.
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
  • Hans Thygesen, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrel- sen. Endvidere blev Jutta Steinert valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 29. april 2027, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenha- gen A/S officielle noterede aktiekurs.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabets aktiekapital til den 29. april 2027. Selskabets ved- tægter pkt. 4.1 og 4.2 blev som følge heraf opdateret.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om , at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka Fastigheter AB, som ejer ejendommen.
  • Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalfor- samlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Download hele meddelelsen

Download de opdaterede vedtægter

Download vederlagsrapport for 2021

Download vederlagspolitikken

Download referat af generalforsamlingen

Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres