81 100 800 info@germanhighstreet.dk

224 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes

Fredag den 29. april 2022 kl. 10.00 Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby.


Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og

direktion.

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

4. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2022. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til
vejledende afstemning.
5. Valg af revisorer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7.1. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

7.2. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af
vedtægterne i forbindelse hermed.
7.3. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender, at ejendommen Tomtbergavägen 2 udbydes til projektsalg, enten ved direkte udbud af selve ejendommen eller gennem udbud af datterselskabet GHSP Botkyrka  Fastigheter AB, som ejer ejendommen. Udbuddet forestås af selskabet Kartago Capital A/S mod et nærmere fastsat udbyderhonorar på markedsvilkår, som betales af investorerne i projektsalget. Kartago Capital A/S er kontrolleret af samme personkreds, der kontrollerer stemme majoriteten i German High Street Properties A/S. Salget er betinget af, (i) at ejendommen/selskabet sælges til minimum den pr. 31.12.2021 bogførte værdi, der er baseret på valuarvurdering fra Newsec af 20.09.2021, (ii) at hele ejendommen/den fulde aktiekapital i datterselskabet afhændes, således at German High Street Properties A/S’ ejerskab ophører fuldstændigt, samt (iii) at aftale om projektsalg indgås senest den 31.12.2022. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre udbuddet på baggrund af ovennævnte vilkår.
8
. Bemyndigelse til dirigenten.

9. Eventuelt.

Download indkaldelsen her

Download Bilag 1 til indkaldelsen her

Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres