81 100 800 info@germanhighstreet.dk

189 – Forløb af ordinær generalforsamling

Læs hele meddelsen her

Forløb af ordinær generalforsamling den 30. april 2018 samt oplysning om ændring af kapital og stemmerettigheder

German High Street Properties afholdt ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018, kl. 10.00, på selskabets adresse.

På generalforsamlingen blev truffet følgende beslutninger:

  • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning.
  • Årsrapporten for 2017 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.
  • Bestyrelsens forslag til resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2017 blev godkendt.
  • Hans Thygesen, Kim Lautrup, Walther Thygesen og Peter Marner Åge Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen.
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om gennemførelse af en sammenlægning af selskabets aktieklasser ved omregistrering af 90.008 A-aktier til B-aktier og de dertil hørende konsekvensrettelser af selskabets vedtægter for at reflektere, at selskabet efter sammenlægningen kun har én aktieklasse. Generalforsamlingen vedtog i forlængelse heraf at forny bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen frem til den 30. april 2023 samt at tilpasse bemyndigelsen til Erhvervsstyrelsens seneste praksis.Det forventes, at den endelige sammenlægning af selskabets aktieklasser sker snarest muligt. Selskabets kapital og stemmer vil efter gennemførelsen af sammenlægningen være følgende:

Aktiekapital

Nominelt beløb efter omregistrering

Antal aktier efter omregistrering

Stemmer efter omregistrering

Aktier

DKK 31.453.830

3.145.383

3.145.383

  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i perioden frem til den 30. april 2023, til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet på- lydende værdi af i alt 20 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital til en pris, der ikke må afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om sletning af vedtægternes aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen.
  • Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om køb af ejendommen beliggende Tomtbergavägen 2, Klövern 14, Botkyrka, Sverige, på de i indkaldelsen anførte vilkår.
  • Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen.Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk

Download præsentationen fra generalforsamlingen

Download vedtægter, underskrevet 30.04.2018

Replica Uhren Bestes Replica Uhren Bestes Replica Uhren montres rolex replica watches Relique Rolex Montres Imitation De Montres Montres Pas Cher Bestes Relique Rolex Replicas de relojes suizos Replicas de relojes suizos Replica Orologi svizzeri Repliche Orologi Rolex Imitazione Di Orologi Rolex Orologi Omega Replica Orologi Longines Replica Repliche Orologi Rolex
sitemap
Replica Rolex Montres