81 100 800 info@germanhighstreet.dk

166 – Årsrapport for 2016

Læs hele meddelelsen her (åbner i pdf)

Download hele årsrapporten for 2016 her

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2016.

  • Årets resultat før skat udgør EUR 7,8 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.
  • Koncernens resultat før refinansieringsomkostninger, værdireguleringer og skat udgjorde EUR 1,4 mio. i 2016 mod EUR 1,4 mio. i 2015.
  • Koncernens omsætning i 2016 udgjorde EUR 5,5 mio. og EUR 5,5 mio. i 2015. Der har kun været en mindre udskiftning i lejeporteføljen, hvilket afspejler sig i den stabile udvikling i omsætningen. Der har været en positiv værdiregulering af ejendommene på EUR 7,9 mio..
  • Koncernen er finansielt robust, præget af god soliditet og en sund likviditet.
  • Selskabet har primo 2017 refinansieret sin bankgæld. Løbetiden på de nye lån er 10 år.
  • Selskabet forventer en moderat positiv vækst i tysk økonomi i de kommende år.
  • Selskabet indkalder til generalforsamling den 31. marts 2017 og afholder generalforsamling den 28. april 2017.
  • Med henblik på at iværksætte den sammenlægning af selskabets aktieklasser der er forudsat i vedtægternes pkt. 3.7, vil selskabets bestyrelse på den forestående ordinære generalforsamling foreslå at omregisterere 275.000 af selskabets A-aktier til B-aktier i forholdet 1:1. Indkaldelsen og de fuldstændige forslag vil indeholde nærmere information om omregistreringen.